Member area
FAQ | Biolectric
Biolectric maakt en installeert biogasinstallaties (of pocketvergisters) die op basis van bedrijfseigen mest groene energie maken ten behoeve van jouw boerderij. Groene energie uit mest!
Biolectric, pocketvergister, vergister, biogas, biogasinstallatie, mestgas, mestgasinstallatie, mest, drijfmest, kleinschalig, boerderij, landbouw, anaerobe, groene stroom, groene energie, energie uit mest, rundermest, philippe jans, jonathan schrauwen, jan palmaers, fermentatie, koeien, varkens, kippen, energie, elektriciteit
19619
page,page-id-19619,page-template-default,do-etfw,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

FAQ

Varför Biolectric?

 

Vi på Biolectric tror att vår avancerade teknik kan påverka livsmedelsindustrins och jordbrukets framtid genom produktion av förnybar energi från lokal avfall- och substrathantering. Biolectrics koncept utvecklades 2009 och 2 år senare byggde vi den första anläggningen. 2018 har vi byggt mer än 200 anläggningar och vi är aktiva i 10 europeiska länder, samt USA och Kanada.

Biolectric_3

Har du mjölkkor?

Hur många mjölkkor behövs för en optimal drift av kraftvärmeanläggningen?

 

Det krävs egentligen ungefär 80 kor för att producera gödsel till en bra fungerande anläggning men kvalitén är viktigare än mängder.

Behövs färsk gödsel?

 

En anläggning går ofta bäst med färsk gödsel.

Hur mycket gödsel behövs?

 

Det beror på vilket kraftvärmeverk man har. En mindre modell (11kW) behöver runt 4 m³ medan en större upp till 32 m³.

Hur viktigt är utgödslingssystemet?

 

Det är viktigt att få dagsfärsk gödsel oavsett utgödslingssystem. Ju äldre gödsel, ju mer som behövs och ju mindre spillvärme man får.

Vilka modeller finns?

 

You have different types of installations depending on the engine power and the reactor capacity:

  • Det finns kraftvärmeverk med 11, 22, 33 till 44kW elproduktion
  • Storleken på rötkammaren är från 89 m³, 145 m³, 176 m³, 261 m³, 287 m³, 362 m³, 425 m³, 590 m³

Kan man också röta annat material än flytgödsel?

Allt organiskt material med TS mellan 7 och 10% som kan pumpas går i princip att använda. Till exempel slam från reningsverk, grisgödsel, hönsgödsel, avfall livsmedelsindustri, …

Hur funkar det?

Hur lång tid tar det att bygga en Biolectric?

 

Vår teknikcontainer är nyckelfärdig och installeras tillsammans med rötkammaren på mindre än 3 dagar på din gård.

Vilka egenskaper har biogödseln?

 

Rötrest är slutprodukten av biogasprocessen där organiskt material omvandlas till metan och koldioxid. Den är mer flytande, luktar mindre och hare n störra andel lättillgängligt kväve jämfört med icke rötad gödsel.

Vilken leveranstid ska man räkna med?

 

Ofta har vi ungefär 2 månader leveranstid.

Hur mycket tid lägger man på det?

 

Räkna med 15-30min per dag.

Vad innebär en ‘helautomatiserad’ anläggning?

 

Man ställer in hur mycket gödsel som dagligen pumpas ut och in. Sedan styr anläggning själv uppstart och motorer, omrörning, temperaturstyrning mm. Man kan följa processen och styrning online.

Hur fungerar det?

 

I en syrefri miljö omvandlas materialet till bland annat metan som är bränsle till kraftvärmeenheten med en förbränningsmotor. Gödseln ger då el och värme.

Vilka fördelar finns med en Biolectric kraftvärmeanläggning?

 

  • Bra återbetalningstid.
  • Man kan bli självförsörjande på grön el och värme från gödsel/avfall.
  • Minskade fasta kostnader genom att sänka överföringsavgifter och inköp av el.
  • Sol och vind ger bara förnybar energi under rätt förutsättningar medan ett kraftvärmeverk ger mer stabil effekt oavsett årstid eller solinstrålning eller vindförhållanden.
  • Stor miljövinst genom förbränning av metan.
  • Snabb installation och nyckelfärdig teknik. En del producerar sina första kilowattimmar någon vecka efter montage.